Apie mus

"Labdaros ir Paramos fondas Vedų Žinios" įsteigtas nekomerciniais pagrindais dvasinei - švietėjiškai veiklai vykdyti.
Tai pelno nesiekianti organizacija skirta Dvasinės literatūros vertimui į lietuvių kalbą bei platinimui.
Fondo tikslas - išversti į lietuvių kalbą ir išplatinti kaip galima, didesnę dalį Vedinių žinių literatūrinio lobyno.
Šiuolaikinėje sparčiai materialiai progresuojančioje civilizacijoje, taip pat sparčiai daugėja nelaimingų žmonių. Vedų išmintis atskleidžia tikrąjį ir amžiną laimės šaltinį.
Vedos yra absoliučios, visas gyvenimo sritis apimančios žinios iš absoliutaus pirminio šaltinio.