DHARMA – Transcendencijos kelias

DHARMA – Transcendencijos kelias

Žodis "Dharma" reiškia esminę kieno nors savybę, kitaip sakant - priedermę.
Ši knyga apibūdina esmines, niekada nesikeičiančias, nemirštančias sielos savybes.
Kiekvienas iš mūsų turime esminę prigimtį ir jeigu mes gyvename harmonijoje su savo esmine prigimtimi, arba priederme, Dharma, mes jaučiamės labai laimingi.
Kas yra mūsų Dharma? Meilės tarnystė Dievui.

Parsisiųskite elektroninį knygos variantą.