JOGOS TOBULYBĖ

JOGOS TOBULYBĖ

"Jogos Tobulybėje" S. Prabhupada perpjauna komercializmą, įsigalėjusį jogoje ir užgožusį tikrąją jogos esmę.

Jis paaiškina, kad aukščiau už pozas ir pratimus, aukščiau net už meditaciją ir kvėpavimo technikas, slypi tikrasis jogos tikslas - meilė Dievui. Būtent tokį tikslą ir kėlė senovės jogos mokymas.

Ką reiškia praktikuoti jogą tobulai? Ar tai įmanoma šiandien? Sužinokite.