SRIMAD BHAGAVATAM

SRIMAD BHAGAVATAM

Disharmonijos žmonių visuomenėje priežastis - bedievė civilizacija. Yra Dievas, Visagalis, Vienintelis visa ko šaltinis, iš kurio viskas kyla ir atsiranda, kuris viską palaiko ir į kurį viskas grįžta atilsio. Materialus mokslas nesėkmingai stengiasi atrasti kūrinijos šaltinį. Bet faktas yra tas, kad pirminis ir vienintelis visa ko kas buvo, yra ir bus šaltinis, yra Dievas. Šis pirminis šaltinis yra autoritetingai, argumentuotai bei racionaliai paaiškintas puikiojoje Srimad Bhagavatam.

Srimad Bhagavatam yra transcendentinis mokslas ne tik pirminiam visa ko šaltiniui pažinti, bet taip pat pažinti mūsų ryšį su Juo ir mūsų pareigą tobulinant žmonių visuomenę šių tobulų žinių plotmėje.

Tai galingas skaitinys, padėsiantis skaitytojui pažinti Dievą. Srimad Bhagavatam, tai pats Dievas, tai literatūrinis Dievo įsikūnijimas.

12 - os giesmių pavadinimai:
1 giesmė: "Sukūrimas"
2 giesmė: "Kosminė kūrinija"
3 giesmė: "Faktinė padėtis"
4 giesmė: "Ketvirtosios tvarkos sukūrimas"
5 giesmė: "Kūrimo impulsas"
6 giesmė: "Žmonijai skirtos pareigos"
7 giesmė: "Dievo menas"
8 giesmė: "Kosminės kūrinijos sunaikinimas"
9 giesmė: "Išsivadavimas"
10 giesmė: "Aukščiausiasis Dievo Asmuo"
11 giesmė: "Bendroji istorija"
12 giesmė: "Degradacijos amžius"

Parsisiųskite elektroninius knygų variantus:

Knygose naudojamą sanskrito simbolius atpažinantį šriftą galite parsisiusti čia.