• S. Prabhupada

S. Prabhupada

Jo Dieviškoji Kilnybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada į ši pasaulį atėjo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasiniu mokytoju, Srila Bbaktisidhānta Sarasvačiu Gosvāmiu, pirmą kartą susitiko Kalkutoje 1922 metais. Bhaktisidhāntai Sarasvačiui, garsiam teologui ir šešiasdešimt keturių Gaudīyos Mathų (Vedų institutų) įsteigėjui, patiko išsilavinęs jaunuolis, ir jis įtikino pastarąjį skirti savo gyvenimą Vedų žinojimui skleisti. Srila Prabhupada tampa Bhaktisidhāntos Sarasvačio pasekėju, o po vienuolikos metų (1933 m. Alahabade) - oficialiai inicijuotu mokiniu.

Pirmojo susitikimo metu Srila Bhaktisidhānta Sarasvatis Thakura paprašė Srilos Prabhupādos skelbti Vedų žinias anglu kalba. Vėlesniais metais Srila Prabhupáda parašo komentarus „Bhagavad-gītai", prisideda prie Gaudyos Mathų veiklos, o 1944 metais pradeda leisti dvisavaitinį žurnalą anglų kalba - „Back to Godhead“ („Atgal pas Diev“), kurį dabar Vakaruose toliau leidžia Jo mokiniai daugiau negu trisdešimčia kalbų.

1947 metais, pripažindama retą Šrilos Prabhupados išprusimą ir atsidavimą Viešpačiui, Gaudīyos Vaišnavų bendrija suteikia jam „Bhaktivedantos“ titulą. 1950 metais, būdamas penkiasdešimt ketverių metų amžiaus, Srila Prabhupada atsisako šeimyninio gyvenimo ir tampa vanaprastha - duoda atsiskyrėlio įžadus, daugiau laiko paskirdamas studijoms ir knygų rašymui. Jis išvyksta į šventą Vrndāvanos miestą ir apsigyvena istorinėje viduramžių Rādha-Damodaros šventykloje. Čia, kuklioje aplinkoje, jis keletą metų atsidėjęs studijuoja ir rašo. 1959 metais Srila Prabhupada duoda sanyasos įžadus. Rādha - Dāmodaros šventykloje Srila Prabhupada pradeda kurti savo gyvenimo šedevrą - daugiatomį 18 000 posmų „Srimad-Bhāgavatam“ („Bhagavata Purānos“) vertimą su komentarais. Parašo „Easy Journey to Other Planets“ (lietuviškai „Anapus laiko ir erdvės“).

1965 metais, išleidęs tris „Bhāgavatam" tomus, Srila Prabhupàda atvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas įgyvendinti misijos, kurią jam pavedė dvasinis mokytojas. Vėliau jis išleidžia daugiau kaip šešiasdešimt tomų autoritetingų vertimų su komentarais bei studijų, kuriuose apžvelgia Indijos religijos ir filosofijos klasikinius kūrinius.

1965 metais krovininiu laivu atvykęs į Niujorką. Srila Prabhupada praktiškai neturėjo jokių lėšų. Tik kitų metų liepos mėnesį, patyręs didelius sunkumus, jis įkuria Tarptautinę Krišnos sąmonės organizaciją. Kai 1977 metais Srila Prabhupada paliko šį pasaulį (lapkričio 14 d.), jo vadovaujama organizacija jau buvo išaugusi į pasaulinio maisto konferenciją, kurią sudarė daugiau kaip šimtas āsramų, mokyklų, šventyklų, institutų bei žemės ūkio bendruomenių.

Vakarų Virdžinijoje Srila Prabhupāda įkūrė pirmąją Krsņos sąmonės žemės ūkio bendruomenę. Be to, Vakarų šalyse jis įvedė Vedų švietimo sistemą - gurukulą. 

Srila Prabhupada - taip pat ir keleto stambių tarptautinių kultūros centrų Indijoje įkūrimo iniciatorius. Numatyta, kad aplink Šrīdhāma Māyāpuros centrą Vakarų Bengalijoje iškils dvasinis miestas. Šiam grandioziniam užmojui įgyvendinti prireiks virš dešimties metų. Vrndāvanoje (Indija) astatyta didinga Krsņa-Balarāmos šventykla ir viešbutis svečiams iš viso pasaulio. Stambus kultūros bei švietimo centras yra ir Bombėjuje. Daugelyje svarbių Indijos vietų taip pat bus sukurti centrai.

Vis dėlto vertingiausias Srīlos Prabhupādos indėlis - tai jo knygos. Mokslininkų nepaprastai vertinamos už autoritetingumą, minties gilumą ir aiškumą, jos naudojamos kaip akademiniai vadovėliai daugelyje koledžų. Srīlos Prabhupādos raštai išversti daugiau kaip į 50 kalbų. Leidykla ,,The Bhaktivedanta Book Trust", įsteigta 1972 metais Šrīlos Prabhupādos knygoms publikuoti, šiuo metu yra pati stambiausia Indijos religijos bei filosofijos literatūros leidėja pasaulyje.

Jau būdamas garbingo amžiaus, per dvylika metų Srila Prabhupada su paskaitomis keturiolika kartų apkeliavo planetą, pabuvojo šešiuose kontinentuose. Nepaisant to, kad buvo labai užimtas, Srila Prabhupada visą laiką daug rašė. Jo raštai sudaro ištisą Vedų filosofijos, religijos, literatūros bei kultūros biblioteką.